Θερινό Σχολείο: Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες

21

ΣΕΠ

Θερινό Σχολείο: Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες ical

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό 21.09.2015 - 29.09.2015

ΣΤΟ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω

Το τρίτο Θερινό Σχολείο της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως θέμα τον: «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες ». Θέμα: Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για ...

1819

 

Αξιολογήστε

 

Το τρίτο Θερινό Σχολείο της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως θέμα τον: «Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες ».

Θέμα: Ανάπτυξη wearable συστήματος βασισμένου σε Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες 
Θεματική Περιοχή: Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Διάρκεια Σχολείου: 21 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2015
Διενέργεια Σχολείου:
Νέο πρόγραμμα,
λόγω κατάληψης στις εγκαταστάσεις
του ΤΕΙ Αθήνας
  • Απογευματινά  Εργαστήρια (καθημερινές 18:00 – 22:00):
   • Παρασκευή 9/10,
   • Δευτέρα  12/10,
   • Τετάρτη 14/10,
   • Παρασκευή 16/10,
  • Εντατικά Εργαστήρια (Σαββατοκύριακα 10:00 – 18:00):
   • 10-11/10
   • 17-18/10
    • H αίθουσα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21:00, για επιπλέον εξάσκηση όποιου επιθυμεί 

  Η δια ζώσης παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

Χώρος Διενέργειας Σχολείου: Campus ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος (Χώρος:Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Δείτε)
Εκπαιδευτική μέθοδος:
 • Δια ζώσης
 Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης:   ma.ellak.gr/edu/ (οδηγίες εγγραφής)
Συνεργατικό Εργαλείο Ανάπτυξης: https://github.com/maellak/ 
Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν:
 1. HTML5 (canvas ή WebSockets)/Autobahn|JS, JavaScript
 2. Arduino sketch (C like) ή C / C++ , AVR, prototyping, microcontrollers
 3. Πρόγραμμα σχεδίασης 3D γραφικών

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά τους στη συνεργατική ανάπτυξη του παραπάνω Έργου συνεισφοράς ΕΛ/ΛΑΚ.. 

Η προσωπική συνεισφορά κάθε συμμετέχοντα θα αξιολογηθεί από την ειδική ομάδα εργασίας & εμπειρογνώμων, σχετικά με την ποιότητά της και την πιθανή βράβευση της.

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

Στις ημέρες μας, ολοένα και περισσότερο τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά για βελτίωση τεχνικής / επιδόσεων  σε δραστηριότητες αθλητικού / ψυχαγωγικού τύπου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι προπονητές μπορούν να αναλύσουν, αξιολογήσουν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της τεχνικής του αθλούμενου, ενώ και ο ίδιος ο αθλούμενος  μπορεί ακόμη και να αυτό-εκπαιδευτεί, ώστε να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.Επιλέξαμε να «κλείσουμε» τις Δράσεις της Μονάδας μας με εκπαίδευση ψυχαγωγικού τύπου, στο χώρο του αθλητισμού.Συγκεκριμένα, σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη   wearable συστήματος βασισμένου σε  Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες
 
Project Diyiot-Coach Αθλητής τένιςΣτόχος του project είναι η ανάπτυξη ενός wearable συστήματος βασισμένου σε μικροελεγεκτές Arduino.Το συγκεκριμένο σύστημα θα ενσωματώνεται σε ένα αθλητικό ρούχο και θα βοηθά έναν αθλητή τένις (*) να βελτιώσει την απόδοση του, υποδεικνύοντας τις λάθος κινήσεις του και πιθανές βελτιώσεις.Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται σε μια web εφαρμογή η οποία θα λαμβάνει τα δεδομένα απευθείας από τη συσκευή, μέσω ενός RESTful API και Websockets.Ενδεικτικά, κάποια από τα αποτελέσματα που θα εμφανίζει περιλαμβάνουν:

 • Ταχύτητα και θέση χτυπήματος σχετικά με διάφορες βασικές τεχνικές χτυπήματος
 • Αποκλίσεις χτυπημάτων από τις βέλτιστες τιμές ανάλογα με το χτύπημα
 • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ταχύτητά του στο γήπεδο (χιλιόμετρα, εκρηκτικότητα κ.α.)
 • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιτυχία των χτυπημάτων του (ταχύτητα μπάλας, ποσοστά  in/out κ.α.)

logo

 

Στα  θέματα προπονητικής  και τεχνικής  του αθλήματος θα συνεργαστούμε με την προπονητική ομάδα http://tennissquare.gr

 

 

 

 

 

* Με μικρές τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα αθλήματα, όπως π.χ. στον στίβο (ακόντιο, σφαίρα, άλμα εις μήκος/ύψος κ.α.).

Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, με χρήση συνεργατικών εργαλείων (github, wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη  από μέντορες   δια ζώσης και ηλεκτρονικά, ενώ τα Σαββατοκύριακα η αίθουσα θα παραμένει ανοιχτή για τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου για όσους επιθυμούν επιπλέον εξάσκηση.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

 • την αρχιτεκτονική και τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (internet of things, ΙΟΤ),
 • τα ενσωματωμένα (embedded) λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό,
 • τα διαφορετικά συστήματα που το απαρτίζουν με έμφαση στο μικροελεγκτή ARDUINO και τα περιφερειακά του
 • την αρχιτεκτονική του Diyiot και τις τεχνολογίες στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξή του
 • την συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού,
 • τεχνολογίες όπως Web APIs, Canvas

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με:

 • το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (internet of things, ΙοΤ),και ιδιαίτερα με την αρχιτεκτονική του DiyiotCoach και τις ΕΛ/ΛΑΚ τεχνολογίες στις οποίες θα βασιστεί η ανάπτυξή του, καθώς και το Cloud Computing
 • τον προγραμματισμό σε C/ΝoSQL/Javascript/autobahn|js για την τροποποίηση ή προσθήκη κώδικα σε έργα ΕΛ/ΛΑΚ
 • την html5 και real-time web επικοινωνία (Websockets) και απεικόνιση (cavnas)
 • την αξιοποίηση του raspberry pi για τη σύνδεση του Arduino στο Internet
 • τη χρήση του Arduino για τη δημιουργία ενσωματωμένων προγραμμάτων με χαμηλό κόστος
 • τη συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού με χρήση εργαλείων όπως git κλπ
 • τη διασύνδεση/αλληλεπίδραση με εξωτερικές υπηρεσίες μέσω RESTful APIs

Σε επίπεδο συνεισφοράς…

 • Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν και θα εισάγουν  λειτουργικότητες στο DiyiotCoach , με προθήκη  αισθητήρων και ανάπτυξη κατάλληλου web περιβάλλοντος για την παρουσίαση και επεξεργασία των μετρήσεων του

Η πρόσβαση σας στο ΤΕΙ Αθήνας & τις εγκαταστάσεις

ΚΑΤΟΨΗ ΤΕΙ Αθήνας
Πρόσβαση στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας

Πρόσβαση στην Αίθουσα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας
Πρόσβαση στην Αίθουσα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

 

Στάσεις Λεωφορείων στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας

Ονομασία Στάσης επί της οδού / λεωφόρου…
Αγ. Σπυρίδωνας Θηβών (περίπου 10 min περπάτημα μέχρι την Ανατολική και Κεντρική Πύλη)
ΤΕΙ Αθήνας Λεωφ. Αθηνών (πλησίον Ανατολικής και Κεντρικής Πύλης)
Αγ. Τριάδα Πίνδου (πλησίον Δυτικής Πύλης)
Έβρου Έβρου (πλησίον Δυτικής Πύλης)
Περιοχή αναφοράς: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (από/ προς)
Κωδικός Γραμμής Διαδρομή Αφετηρία Τερματισμός Στάση Σύνδεση με ΗΣΑΠ & ΜΕΤΡΟ
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών) Ακτή Κονδύλη Αγ. Ελευθέριος (Πατήσια) Αγ. Σπυρίδωνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1),
Σταθμός ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος (Γραμμή 1)
802 Πειραιάς – Δάσος Α (μέσω Λεωφ. Αθηνών) Πλ. Καραϊσκάκη Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
803 Πειραιάς – Δάσος Β (μέσω Ιεράς Οδού) Πλ. Καραϊσκάκη Δάσος Χαϊδαρίου Αγ. Τριάδα ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
831 Πειραιάς – Αιγάλεω Ακτή Ξαβερίου Αιγάλεω Αγ. Τριάδα ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
845 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Θηβών) Πλ. Καραϊσκάκη Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)

Περιοχή αναφοράς: ΑΘΗΝΑ (από/ προς)

812 Πλ. Κουμουνδούρου – Χαϊδάρι Πλ. Κουμουνδούρου Δαφνί Αγ. Τριάδα
Α15 Ομόνοια – Δάσος Χαϊδαρίου Δεληγιώργη Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Β15 Ομόνοια – Παλατάκι Δεληγιώργη Παλατάκι ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Ε15 Στ. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου – ΤΕΙ Αθηνών (σχολική EXPRESS – ) Στ. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Β16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα (μέσω Λεωφ. Αθηνών) Πλ. Κουμουνδούρου Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας
Ε16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα (μέσω Λεωφ. Αθηνών – EXPRESS) Πλ. Κουμουνδούρου Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας

Περιοχή αναφοράς: Περιστέρι (από/ προς)

731 Ανθούπολη – Στ. Μετρό Ανθούπολη – Αττικό Νοσοκομείο – Δάσος Χαϊδαρίου Ανθούπολη (Προμάχου) Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη (Γραμμή 2)

Περιοχή αναφοράς: Αιγάλεω (από/ προς)

891 Αιγάλεω – Περιστέρι – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αττικής (κυκλική) Ιερά Οδός (Δημαρχείο Αιγάλεω) ΣταθμόςΜΕΤΡΟ Αττικής Έβρου ΜΕΤΡΟ Αττικής (Γραμμή 2)
811 Χαϊδάρι – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω (τοπική) Δαφνί ΣταθμόςΜΕΤΡΟ Αιγάλεω Αγ. Τριάδα ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω (Γραμμή 2)
829 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ- ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ- Τ.Ε.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)

Περισσότερες πληροφορίες από το Δικτυακό Τόπο του ΤΕΙ Αθήνας, στην ενότητα «Συγκοινωνίες«.

 • Απογευματινά  Εργαστήρια (καθημερινές 17:00 – 22:00):
  • Δευτέρα  21/9,
  • Τετάρτη 23/9,
  • Παρασκευή 25/9,
  • Δευτέρα 28/9,
  • Τρίτη 29/9
 • Εντατικά Εργαστήρια (Σαββατοκύριακα 10:00 – 18:00):
  • 26-27/9
   • H αίθουσα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21:00, για επιπλέον εξάσκηση όποιου επιθυμεί 
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση