Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

25

ΙΟΥΝ

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό 25.06.2014 07:00 AM - 7.07.2014 10:00 PM

ΣΤΟ ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Γεωργίου και Ευρυτανίας 2

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού ...

2932

 

 

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού & Βασικών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, στο Θερινό Σχολείο με θέμα «Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass».

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, σχετικά με Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass. 

Το Έργο συνεισφοράς θα αξιολογηθεί από την ειδική ομάδα εργασίας & εμπειρογνώμων, σχετικά με την ποιότητά του και την πιθανή βράβευση του.

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει συνοπτικά τα κύρια στοιχεία που αφορούν το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, και παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή.

Θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass
Θεματική Περιοχή: Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Διάρκεια Σχολείου: 14 Ιουλίου 2014 μέχρι και 20 Ιουλίου 2014 (7 ημέρες)
Διενέργεια Σχολείου: Καθημερινά, 10:00 – 16:00 (6 ώρες)
Χώρος Διενέργειας Σχολείου: ΤΕΙ Αθήνας (Χώρος:Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης)
Εκπαιδευτική μέθοδος: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
 
Tεχνολογικά Εργαλεία:
Προφίλ συμμετεχόντων: Να διαθέτουν:

 • Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
 • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές τεχνολογίες
 • Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλεγεί, είναι επιθυμητή η εξοικείωση με:
  1. PHP ή άλλη γλώσσα web programming & προαιρετικά με REST APIs
  2. HTML / CSS & προαιρετικά με JavaScript
Κόστος Συμμετοχής: Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής: Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: Μέχρι Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος!
Πληροφορίες: maellak_at_teiath.gr

 

Η περίοδος υποβολής συμμετοχών ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για τα αποτελέσματα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

Η επισύναψη βιογραφικού σημειώματος, στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωτική.

Εάν κάποιος δε διαθέτει ήδη βιογραφικό, μία χρήσιμη διεύθυνση για πρότυπο βιογραφικό και οδηγίες κατάρτισης είναι η ακόλουθη: http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.

 

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

Σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με την Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass.
 
Το Project Στόχος της συνεισφοράς είναι η  επέκταση της διεπαφής του Σ.Δ.Μ. openClass ώστε βασικές λειτουργικότητες όπως η ενημέρωση χρήστη για αλλαγές στο πρόγραμμα, διάθεση νέων αρχείων κλπ, να είναι προσβάσιμες από δημοφιλή λειτουργικά κινητών συσκευών.
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη  από μέντορες  είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, ενώ η αίθουσα θα παραμένει διαθέσιμη για δύο επιπλέον ώρες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, για όποιον επιθυμεί να μείνει παραπάνω.


 

 

 

 

Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου κάθε συμμετέχοντας να αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα μικρό μέρος του project ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις γνώσεις του. Η εκπαίδευση σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων είναι κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις.

1η Κατεύθυνση

Αφορά πρωτίστως σε προσθήκη λειτουργικότητας, και απευθύνεται σε εξοικειωμένους σε σχετικές τεχνολογίες συμμετέχοντες  που επιθυμούν να κάνουν ανάπτυξη σε ΣΔΜ (τεχνική αξιοποίηση).

2η Κατεύθυνση

Αφορά πρωτίστως σε σχεδιασμό / υλοποίηση του front end, και απευθύνεται σε συμμετέχοντες που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν τα ΣΔΜ (εκπαιδευτική αξιοποίηση).

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

 1. τα συστήματα διαχείρισης μάθησης
 2. τις άδειες Creative Commons

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν:

 1. με την αρχιτεκτονική και λειτουργία του Σ.Δ.Μ. openClas
 2. με τη διαδικασία ανάπτυξης cross-platform mobile εφαρμογών σε PhoneGap

 

Σε επίπεδο συνεισφοράς οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν να: 

1η Κατεύθυνση

 1. Επεκτείνουν τη διεπαφή του Σ.Δ.Μ. openClass ώστε να προσφέρει τις δυνατότητες που θα απαιτηθούν για την mobile εφαρμογή

2η Κατεύθυνση

 1. Δημιουργήσουν την mobile εφαρμογή που θα συνδέεται στη διεπαφή του openClass
Οι συμμετέχοντας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα παρακάτω:

1η Κατεύθυνση

 1. PHP ή άλλη γλώσσα web programming
 2. MySQL
 3. Χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη η εξοικείωση με τις έννοιες των REST APIs

2η Κατεύθυνση

 1. HTML/CSS
 2. Γνώσεις «σχεδίασης διεπαφής χρήστη»
 3. Χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη η εξοικείωση με Javascript

 

 

 

Στη διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα καλυφθούν τα παρακάτω:

Θεωρία

Εργαστήριο

 • Αρχιτεκτονική client-server-       Παρουσίαση του openClass ως σύστημα  Σ.Δ.Μ.
 • Αρχιτεκτονική openClass
 • Web APIs  (REST, SOAP, XML, JSON)
 • Multiple phone web-based application framework vs native
 • Εισαγωγή στην PHP
 • Παρουσίαση Εργαλείων git/github
 • Στατικές vs δυναμικές σελίδες

 

Serverside Mobile
 • Παρουσίαση της πλατφόρμας forge στο ma.ellak.gr-
 • Εισαγωγή στην PHP
 • PHP και Mysql
 • Αρχιτεκτονική openClass
  • Τρόπος λειτουργίας και θέματα διαχείρισης
 • Στατικές vs δυναμικές σελίδες
 • Web APIs  (REST, SOAP, XML, JSON)
  • στην πράξη με παραδείγματα για την πλευρά του Serverside
 • Εργαλεία git/github στην πράξη με παραδείγματα
 • Εισαγωγή σε JavaScript, jQuery, AJAX
 • Web APIs  (REST, SOAP, XML, JSON
  • στην πράξη με παραδείγματα για την πλευρά του ClientSide
 • CSS, HTML
 • sqlite/storage
 • Προχωρημένα θέματα σε javascript, jQuery, AJAX
 • jQuery Mobile
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση