Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass

14

ΙΟΥΛ

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass ical

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό 14.07.2014 10:00 - 20.07.2014 16:00

ΣΤΟ Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω

Το πρώτο Θερινό Σχολείο της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως θέμα την ανάπτυξη εφαρμογής για πρόσβαση συγκεκριμένων λειτουργικοτήτων του Σ.Δ.Μ. Open eClass  μέσω κινητών συσκευών. Θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές ...

1649

 

 

Το πρώτο Θερινό Σχολείο της Μονάδας Αριστείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως θέμα την ανάπτυξη εφαρμογής για πρόσβαση συγκεκριμένων λειτουργικοτήτων του Σ.Δ.Μ. Open eClass  μέσω κινητών συσκευών.

Θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass
Θεματική Περιοχή: Εκπαιδευτικό Λογισμικό & Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Διάρκεια Σχολείου: 14 Ιουλίου 2014 μέχρι και 20 Ιουλίου 2014 (7 ημέρες)
Διενέργεια Σχολείου: Καθημερινά, 10:00 – 16:00 (6 ώρες)
Χώρος Διενέργειας Σχολείου: Campus ΤΕΙ Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος (Χώρος:Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Δείτε)
Εκπαιδευτική μέθοδος:
 Υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης:   ma.ellak.gr/edu/ (οδηγίες εγγραφής)
Συνεργατικό Εργαλείο Ανάπτυξης: ma.ellak.gr/forge
Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν:
 • open eClass
 • PHP, MySQL, REST APIs, HTML/CSS, JavaScript, PhoneGap, JQuery Mobile, AJAX, JSON

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, σχετικά με Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass. 

Το Έργο συνεισφοράς θα αξιολογηθεί από την ειδική ομάδα εργασίας & εμπειρογνώμων, σχετικά με την ποιότητά του και την πιθανή βράβευση του.

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

Σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με την Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass.
 
Το Project Στόχος της συνεισφοράς είναι η  επέκταση της διεπαφής του Σ.Δ.Μ. openClass ώστε βασικές λειτουργικότητες όπως η ενημέρωση χρήστη για αλλαγές στο πρόγραμμα, διάθεση νέων αρχείων κλπ, να είναι προσβάσιμες από δημοφιλή λειτουργικά κινητών συσκευών.
Τρόπος Υλοποίησης Συνεργατικά σε ομάδες, είτε δια ζώσης είτε απομακρυσμένα με χρήση συνεργατικών εργαλείων (wikiforumπλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, κλπ.)
Υποστήριξη Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, στους συμμετέχοντες θα παρέχεται υποστήριξη  από μέντορες  είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, ενώ η αίθουσα θα παραμένει διαθέσιμη για δύο επιπλέον ώρες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, για όποιον επιθυμεί να μείνει παραπάνω.

Το θερινό σχολείο μέρα με τη μέρα…

Ημέρα 1

14 Ιουλίου 2014

Ημέρα 2

15 Ιουλίου 2014

Ημέρα 3

16 Ιουλίου 2014

Ημέρα 4

17 Ιουλίου 2014

Ημέρα 5

18 Ιουλίου 2014

Ημέρα 6

19 Ιουλίου 2014

Ημέρα 7

20 Ιουλίου 2014

 video_s  video_s  video_s  video_s

Δείτε μέσω των συνδέσεων του παραπάνω πίνακα την σελίδα κάθε ημέρας του Θερινού Σχολείου, με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου κάθε ημέρας.

Οι συνδέσεις στις σελίδες θα ενημερώνονται σταδιακά…

To 1ο Θερινό σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα της Μονάδας Αριστείας ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις της συνεισφοράς των συμμετεχόντων, μέρος της οποίας ήταν και η επίδειξη των λειτουργικοτήτων μέσω εφαρμογής προσομοίωσης.

Αναμνηστική Φωτογραφία

Αναμνηστική Φωτογραφία των δια ζώσης συμμετεχόντων του Σχολείου, μαζί με μέλη της Ομάδας της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας

 

Κατευθύνσεις και αποτελέσματα

Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου κάθε συμμετέχοντας να αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα μικρό μέρος του project ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις γνώσεις του. Η εκπαίδευση σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων είναι κοινή και για τις δύο κατευθύνσεις.

1η Κατεύθυνση

Αφορά πρωτίστως σε προσθήκη λειτουργικότητας, και απευθύνεται σε εξοικειωμένους σε σχετικές τεχνολογίες συμμετέχοντες  που επιθυμούν να κάνουν ανάπτυξη σε ΣΔΜ (τεχνική αξιοποίηση).

2η Κατεύθυνση

Αφορά πρωτίστως σε σχεδιασμό / υλοποίηση του front end, και απευθύνεται σε συμμετέχοντες που επιθυμούν να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν τα ΣΔΜ (εκπαιδευτική αξιοποίηση).

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου

Σε επίπεδο γνώσεων οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν:

 1. τα συστήματα διαχείρισης μάθησης
 2. τις άδειες Creative Commons

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν:

 1. με την αρχιτεκτονική και λειτουργία του Σ.Δ.Μ. openClas
 2. με τη διαδικασία ανάπτυξης cross-platform mobile εφαρμογών σε PhoneGap

 

Σε επίπεδο συνεισφοράς οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν να: 

1η Κατεύθυνση

 1. Επεκτείνουν τη διεπαφή του Σ.Δ.Μ. openClass ώστε να προσφέρει τις δυνατότητες που θα απαιτηθούν για την mobile εφαρμογή

2η Κατεύθυνση

 1. Δημιουργήσουν την mobile εφαρμογή που θα συνδέεται στη διεπαφή του openClass
Οι συμμετέχοντας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα παρακάτω:

1η Κατεύθυνση

 1. PHP ή άλλη γλώσσα web programming
 2. MySQL
 3. Χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη η εξοικείωση με τις έννοιες των REST APIs

2η Κατεύθυνση

 1. HTML/CSS
 2. Γνώσεις «σχεδίασης διεπαφής χρήστη»
 3. Χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη η εξοικείωση με Javascript

 

Η πρόσβαση σας στο ΤΕΙ Αθήνας & τις εγκαταστάσεις

ΚΑΤΟΨΗ ΤΕΙ Αθήνας
Πρόσβαση στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας

Πρόσβαση στην Αίθουσα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας
Πρόσβαση στην Αίθουσα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

 

Στάσεις Λεωφορείων στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας

Ονομασία Στάσης επί της οδού / λεωφόρου…
Αγ. Σπυρίδωνας Θηβών (περίπου 10 min περπάτημα μέχρι την Ανατολική και Κεντρική Πύλη)
ΤΕΙ Αθήνας Λεωφ. Αθηνών (πλησίον Ανατολικής και Κεντρικής Πύλης)
Αγ. Τριάδα Πίνδου (πλησίον Δυτικής Πύλης)
Έβρου Έβρου (πλησίον Δυτικής Πύλης)
Περιοχή αναφοράς: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (από/ προς)
Κωδικός Γραμμής Διαδρομή Αφετηρία Τερματισμός Στάση Σύνδεση με ΗΣΑΠ & ΜΕΤΡΟ
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών) Ακτή Κονδύλη Αγ. Ελευθέριος (Πατήσια) Αγ. Σπυρίδωνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1),
Σταθμός ΗΣΑΠ Αγ. Ελευθέριος (Γραμμή 1)
802 Πειραιάς – Δάσος Α (μέσω Λεωφ. Αθηνών) Πλ. Καραϊσκάκη Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
803 Πειραιάς – Δάσος Β (μέσω Ιεράς Οδού) Πλ. Καραϊσκάκη Δάσος Χαϊδαρίου Αγ. Τριάδα ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
831 Πειραιάς – Αιγάλεω Ακτή Ξαβερίου Αιγάλεω Αγ. Τριάδα ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)
845 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Θηβών) Πλ. Καραϊσκάκη Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας ΗΣΑΠ Πειραιά (Γραμμή 1)

Περιοχή αναφοράς: ΑΘΗΝΑ (από/ προς)

812 Πλ. Κουμουνδούρου – Χαϊδάρι Πλ. Κουμουνδούρου Δαφνί Αγ. Τριάδα
Α15 Ομόνοια – Δάσος Χαϊδαρίου Δεληγιώργη Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Β15 Ομόνοια – Παλατάκι Δεληγιώργη Παλατάκι ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Ε15 Στ. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου – ΤΕΙ Αθηνών (σχολική EXPRESS – ) Στ. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (Γραμμή 2)
Β16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα (μέσω Λεωφ. Αθηνών) Πλ. Κουμουνδούρου Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας
Ε16 Πλ. Κουμουνδούρου – Ελευσίνα (μέσω Λεωφ. Αθηνών – EXPRESS) Πλ. Κουμουνδούρου Παρ. Ελευσίνας ΤΕΙ Αθήνας

Περιοχή αναφοράς: Περιστέρι (από/ προς)

731 Ανθούπολη – Στ. Μετρό Ανθούπολη – Αττικό Νοσοκομείο – Δάσος Χαϊδαρίου Ανθούπολη (Προμάχου) Δάσος Χαϊδαρίου ΤΕΙ Αθήνας ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη (Γραμμή 2)

Περιοχή αναφοράς: Αιγάλεω (από/ προς)

891 Αιγάλεω – Περιστέρι – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αττικής (κυκλική) Ιερά Οδός (Δημαρχείο Αιγάλεω) ΣταθμόςΜΕΤΡΟ Αττικής Έβρου ΜΕΤΡΟ Αττικής (Γραμμή 2)
811 Χαϊδάρι – Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω (τοπική) Δαφνί ΣταθμόςΜΕΤΡΟ Αιγάλεω Αγ. Τριάδα ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω (Γραμμή 2)
829 Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ- ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ- Τ.Ε.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΗ)

Περισσότερες πληροφορίες από το Δικτυακό Τόπο του ΤΕΙ Αθήνας, στην ενότητα «Συγκοινωνίες«.

Ημέρα 1

14 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar video_s

 

Θέμα Εισηγητής
 • Καλωσόρισμα – Γνωριμία Συμμετεχόντων
 • Παρουσίαση προγράμματος & Στόχου Σχολείου
Φουντά Ιφιγένεια file_S
 • Παρουσίαση της πλατφόρμας ma.ellak.gr & Εργαλείων Επικοινωνίας
  & Διαμοίρασης Εκπαιδευτικού Υλικού

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Σύνδεση στην Πύλη του ma.ellak
   • Εγγραφή στο μάθημα, στην υπηρεσία τηλεκπαίδευσης
   • Χρήση των Ομάδων συζητήσεων
   • Σύνδεση στην Υπηρεσία Απομακρυσμένης Ενεργής Παρακολούθησης
    (Τηλεδιάσκεψης)
Ταγκούλης Αλέξανδρος file_Sfile_S
Παρουσίαση του Open eClass ως σύστημα Σ.Δ.Μ.
 • Τριπερίνα Βάλια
 • Φουρτούνης Γιώργος
file_S
Multiple phone web-based application framework vs Native Αναγνωστόπουλος Απόστολος file_S
 • Εισαγωγή στην HTML5 / CSS
  • Παρουσίαση του ίδιου αντικειμένου με εναλλακτικούς τρόπους μέσω
   CSS
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Υλοποίηση του παραδείγματος της Θεωρίας
Φουρτούνης Γιώργος file_S
 • Server vs Client side
  • Παράδειγμα παρουσίασης στην οθόνη της ημερομηνίας του Server
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Υλοποίηση του παραδείγματος της Θεωρίας
Νικούδης Δημοσθένης file_S
 • Εισαγωγή στην PHP
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
  • Υλοποίηση ολοκληρωμένου σεναρίου με χρήση PHP
Νικούδης Δημοσθένης file_S

Ημέρα 2

15 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar video_s

 

Θέμα Εισηγητής
Χαιρετισμός Εμπειρογνώμονα από την ομάδα του open eClass Τσιμπάνης Κωνσταντίνος
 • Αρχιτεκτονική Open eClass
 • Εγκατάσταση Open eClass
Φουρτούνης Γιώργος file_S
 • Συνεισφορά σε Open eClass:
  • slim Framework
  • Web APIs (REST, JSON)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Παραδείγματα για την πλευρά του Serverside
Νικούδης Δημοσθένης file_S
 • Παρουσίαση Εργαλείων git/github
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Χρήση του Εργαλείου
Πιπινέλης Αχιλλέας file_S

Ημέρα 3

16 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar video_s

 

Θέμα Εισηγητής
 • Web APIs (AJAX, jQuery)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • παραδείγματα για την πλευρά του ClientSide (web)
Αναγνωστόπουλος Απόστολος -
 • Ρυθμίσεις PhoneGap
Αναγνωστόπουλος Απόστολος -
 • Web σε PhoneGap
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:
   • Μετατροπη της web ασκησης που εκτελέστηκε νωρίτερα σε PhoneGap
Αναγνωστόπουλος Απόστολος -
 • Αναλυτική Παρουσίαση του project
  • Οι προτεινόμενες λειτουργικότητες για υλοποίηση και τεχνικά
   χαρακτηριστικά
  • Ο τρόπος εργασίας σε ομάδες
  • Συζήτηση για προτάσεις
  • Σύσταση Ομάδων
 • Αναγνωστόπουλος Απόστολος
 • Πιπινέλης Αχιλλέας
 • Τριπερίνα Βάλια
 • Φουρτούνης Γιώργος
file_S
 • Εκκίνηση Υλοποίησης Project
  • Courses module
   • Server Side: Courses/Enrolled courses API: Λίστα
    μαθημάτων, εγγραφή σε μάθημα, Διαγραφή από μάθημα
   • Client-Side: Λίστα διαθέσιμων Μαθημάτων – Φιλτράρισμα,
    Εγγραφή / Διαγραφή
 • Αναγνωστόπουλος Απόστολος
 • Πιπινέλης Αχιλλέας
 • Τριπερίνα Βάλια
 • Φουρτούνης Γιώργος
-

Ημέρα 4

17 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar video_s

 

 • Υλοποίηση Project
  • Αnnouncements  module
   • Server Side: announcements  API (για όλα τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής & για συγκεκριμένο μάθημα)
   • Client-Side: Λίστα Ανακοινώσεων από τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος (προσθήκη φίλτρων & tags)

Ημέρα 5

18 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar
 • Υλοποίηση Project
  • Documents module
   • Server Side: documents  API – έγγραφα που έχουν αναρτηθεί σ ένα μάθημα (παρουσιάσεις, σημειώσεις κτλ.) & δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης εγγράφου
   • Client-Side: Λίστα εγγράφων από τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος  ο χρήστης – δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένων τύπων εγγράφων μέσα από την εφαρμογή

Ημέρα 6

19 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar
 • Υλοποίηση Project
  • Debugging – Testing
  • Προσθήκη επιπλέον features (εάν υπάρξει χρόνος)

Ημέρα 7

20 Ιουλίου 2014, 10:00 – 16:00    icon-seminar
 • Υλοποίηση Project
  • Client-Side: “Σύνδεση” επιμέρους modules σε κοινή σελίδα, Βελτιστοποίηση User Interface
  • «Παράδοση» Εφαρμογής
  • Συζήτηση με τους συμμετέχοντες εάν θα ενδιαφερόντουσαν για συνέχιση της υλοποίησης προκειμένου να προσθέσουν επιλογές, με σκοπό παράδοσης έως τις 28/8/2014 που ολοκληρώνεται και ο Κύκλος Εκπαίδευσης
 • Ολοκλήρωση Θερινού Σχολείου – Παρουσιάσεις Συνεισφοράς συμμετεχόντων

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση