Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα από τη Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του A.Π.Θ

14

ΙΟΥΛ

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα από τη Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του A.Π.Θ ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 14.07.2014 10:00 AM - 18.07.2014 04:00 PM

ΣΤΟ Eγκαταστάσεις του Τμ. Πληροφορικής, 2ος όροφος, Αίθ. 1/2. Εθνικής Αντιστάσεως 16

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ, στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές ...

1652

 

Αξιολογήστε

Η εκδήλωση ειναι προγραμματισμένη να έχει Live Streaming.

 

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ, στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας
ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους
ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές
της Δημόσιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Υγείας, στο Θερινό Σχολείο
Ανάπτυξης Κώδικα.

Στο θερινό σχολείο ανάπτυξης κώδικα θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη/επέκταση:

  • OpenEMR, http://www.open-emr.org/
  • CarMate (Πλατφόρμα συνοδήγησης για τo Α.Π.Θ.) – www.carmate.gr
  • Εφαρμογή διαχείρισης ουρών σε δημόσιες υπηρεσίες
  • Σύστημα διαχείρισης εργασιών Δήμου Θέρμης, http://www.glpi-project.org/spip.php?lang=en

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή
τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ,
Θεματική Περιοχή: Δημόσια και Τοπική Αυτοδιοίκηση & Συστημάτα Υγείας.

 

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 14 Ιουλίου 2014 μέχρι και 18 Ιουλίου 2014

Διενέργεια Σεμιναρίου: Καθημερινά, 10:00 – 16:00 (6 ώρες)
Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής, 2ος όροφος, Αιθ.
3(Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά)
Εκπαιδευτική μέθοδος: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Επιθυμητά προσόντα:
• Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
• Γνώση PHP, HTML / CSS ή/και Java, C/C++, Android SDK
Κόστος Συμμετοχής: Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής: Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: Μέχρι Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014
Περιορισμένος αριθμός των θέσεων!
Πληροφορίες: ma.ellak.auth at gmail com

Δευτέρα 14/7

10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Θερινού

Σχολείου Σταμέλος

10.45′-11.30′: Παρουσίαση Netbeans – Κακαρόντζας

11.30′-12.00′: Διάλειμμα

12.00′-12.30′: Παρουσίαση Git – Κολοφωτιάς

12.30′-13.30′: Παρουσίαση PhP – Ζήσης

13.30′-14.30′: Διάλειμμα

14.30′-16.00′: Παρουσίαση Java/JEE – Κακαρόντζας

 

Τρίτη 15/7

10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Ουρών Αναμονής/Συζήτηση – Στέα

11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση – Κολοφωτιάς

12.00′-13.00′: Διάλειμμα

13.00′-14.30′: Παρουσίαση OPENEMR /Συζήτηση – S. Tsabolov

14.30′-15.00′: Διάλειμμα

15.00′-15.30′: Παρουσίαση GLPI – Γεωργιλάς/Συζήτηση

15.30′-16.00′: Σύνοψη, δημιουργία ομάδων εργασίας

 

Τετάρτη 16/7

10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα

 

Πέμπτη 17/7

10.00′-16.00′: Ελεύθερο Πρόγραμμα – Συγγραφή κώδικα

 

Παρασκευή 18/7

10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας

11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφαλίση Ποιότητας – όλοι

13.30′-14.30′: Διάλειμμα

14.30′-16.00′: Τεκμηρίωση, Ολοκλήρωση εργασιών, Επόμενα βήματα – όλοι

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση