ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

14

ΙΟΥΛ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛ/ΛΑΚ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  ΣΕ Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 14.07.2014 10:00 AM - 18.07.2014 03:00 PM

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 334, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΓΔ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι Η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία για πρώτη φορά σε πρόσκληση Θερινού Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα – Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ...

3158

 

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι

Η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία για πρώτη φορά σε πρόσκληση Θερινού Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα – Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ συγκέντρωσε τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Για το λόγο αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα και επόμενο Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (πιθανά στο τέλος Σεπτεμβρίου) με στόχο την ικανοποίηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων.

Προσοχή: Όλοι οι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί μέσω email και οι επιτυχόντες καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο αντίστοιχο email. Διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής και η θέση καλύπτεται από υποψήφιο της λίστας των επιλαχόντων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ (SUMMER CODE CAMP)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (Summer Code Camp) στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οργάνωση: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας.

 1. Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα θα διαρκέσει πέντε (5) ημέρες (από 14/7/2014 – 18/7/2014 και ώρες 10.00 – 15.00) και θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο εργαστήριο 334 (3ος όροφος, κτίριο ΓΔ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
 2. Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και σε αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Τμημάτων και Τμημάτων με αντικείμενο την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ για Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν και θα αναπτυχθούν projects στα λογισμικά ΕΛ/ΛΑΚ MySQL, github, Joomla!, Open ERP, Sugar CRM και ProcessMaker.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση/εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εφαρμογών στον Τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
 4. Ο αριθμός των θέσεων των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Παρακαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ως την 10η Ιουλίου 2014.
 5. Η παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου Ανάπτυξης Κώδικα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Με την επιτυχή παρακολούθηση του Σχολείου, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση παρακολούθησης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται, μέσω του συνδέσμου

http://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=1406

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (κινητό τηλέφωνο και e-mail).
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 400 λέξεις)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων: 10/7/2014

 

Ημέρα Ύλη που θα καλυφθεί Διάρκεια Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ που θα χρησιμοποιηθεί

 • Καλωσόρισμα, γνωριμία με τους εκπαιδευτές, παρουσίαση του θερινού σχολείου και των στόχων του και γνωριμία των εκπαιδευόμενων
20 min MySQLgithub
 • Εγγραφή εκπαιδευομένων στις λίστες ανάπτυξης των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και στη email λίστα του σεμιναρίου
10 min
 • Aρχές ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ και Συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού (σεμινάριο)

1.5 hour

 • Πρακτική εξάσκηση με το github
1 hour
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων σε MySQL (εργαστήριο)
1 hour
 • Εκτέλεση ερωτημάτων στη βάση δεδομένων (εργαστήριο)
1 hour
 • Αρχές λειτουργίας CMS και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σεμινάριο)
1 hour Joomla!
 • Ανάπτυξη Project με το Joomla! (εργαστήριο)
4 hours
 • Παρουσίαση λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σεμινάριο)
1 hour ProcessMaker
 • Ανάπτυξη Project με το ProcessMaker (εργαστήριο)
4 hours
 • Παρουσίαση λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σεμινάριο)
1 hour Open ERP
 • Ανάπτυξη Project με το Open ERP (εργαστήριο)
4 hours
 • Παρουσίαση λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και οργάνωσης μιας επιχείρησης και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σεμινάριο)
1 hour Sugar CRM
 • Ανάπτυξη Project με το Sugar CRM (εργαστήριο)
4 hours
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση