Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

01

ΙΟΥΛ

Ημερίδα Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων ical

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 1.07.2015 06:00 PM - 1.06.2015 09:00 PM

ΣΤΟ Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» ...

761

 

 

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», οργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από τη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή ∆ημήτριο Ι. Φωτιάδη.

Συγκεκριμένα στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα εξής θέματα:

  • Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
  • Παρουσίαση της Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ Ιωαννίνων
  • Παρουσίαση προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ για την Αγροτική Ανάπτυξη,
  • Παρουσίαση προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ για την Υγεία
  • Παρουσίαση προγραμμάτων ΕΛΛΑΚ για την Δημόσια Διοίκηση

Οι στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων είναι:

  • η ενίσχυση της υπάρχουσας Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ),
  • η περαιτέρω ανάπτυξη των Κοινοτήτων με τη υποστήριξη θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο & Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα),
  • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας,
  • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 18:00-21:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα. Η ημερίδα παρέχεται δωρεάν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)»

 

Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Αριστείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ioa.ma.ellak@gmail.com.

18:00-18:10 Προσέλευση
18:10-18:30 «Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων» – Δ. Φωτιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
18:30-18:50 «Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα» – Γ. Μανής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
18:50-19:10 Διάλλειμα για καφέ
19:10-19:30 «Δραστηριότητα Μονάδας Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» – Η. Βαρλάμης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
19:30-19:50 « Έργα συνεισφοράς ΕΛ/ΛΑΚ για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και την Δημόσια Διοίκηση» – Α. Βόγκλης, Β. Καραβασίλης, Ι. Παππάς – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
19:50-20:00 Κλείσιμο
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση