ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

09

ΦΕΒ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ical

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Κρήτης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Τουρισμός 9.02.2016 - 9.02.2017

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΑ-ΠΚ) συστάθηκε το 2014 στο πλαίσιο του υποέργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και ...

1969

 

 

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΑ-ΠΚ) συστάθηκε το 2014 στο πλαίσιο του υποέργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» (Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης) με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΔΕΤ Α.Ε. .  Στόχος της ΜΑ-ΠΚ ήταν  η υποστήριξη έργων ΕΛ/ΛΑΚ στις θεματικές περιοχές του Τουρισμού, του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΜΑ-ΠΚ διοργάνωσε τρεις κύκλους σεμιναρίων και θερινών σχολείων στο διάστημα Απρίλιος 2014 – Σεπτέμβριος 2015, με στόχο την εκπαίδευση μελών και την ενεργή συμμετοχή τους στην ανάπτυξη έργων συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ. Τα σεμινάρια είχαν ως αντικείμενο την παρουσίαση και μελέτη ανοικτών/ ελεύθερων λογισμικών που χρησιμοποιούνται  ή δύνανται να αξιοποιηθούν  στις περιοχές του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Συνολικά διοργανώθηκαν έξι (6) σεμινάρια, τρία (3) σχολεία κώδικα και 3 ημερίδες.

 

Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών δράσεων ακολουθούσε η περίοδος ανάπτυξης κώδικα και εκπόνησης Projects. Οι εκπαιδευόμενοι εντάσσονταν στην ομάδα εκπαιδευομένων της ΜΑ-ΠΚ προκειμένου να προχωρήσουν με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών στην ανάπτυξη έργων συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ. Η αρωγή από τη Μονάδα Αριστείας ΠΚ προς τους εκπαιδευομένους κατά την υλοποίηση των έργων συνεισφοράς είχε τη μορφή καθοδήγησης (mentoring) και παροχής τεχνικών συμβουλών σε πρακτικά θέματα ανάπτυξης.

 

Στα σεμινάρια έδωσαν διαλέξεις προσκεκλημένοι ομιλητές, οι οποίοι κατείχαν άριστη και βαθιά γνώση του εκάστοτε αντικειμένου. Όλες οι διαλέξεις μεταδόθηκαν διαδικτυακά μέσω σύγχρονων μεθόδων τηλεκπαίδευσης και  live streaming. Το εκπαιδευτικό υλικό των διαλέξεων βρίσκεται στο: https://ma.ellak.gr/unit/πανεπιστήμιο-κρήτης/. Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις των σεμιναρίων υπάρχουν στο: https://ma.ellak.gr/edu/. Για την υποστήριξη των έργων συνεισφοράς, η ΜΑ-ΠΚ αξιοποίησε το αποθετήριο ma.ellak.gr/forge . Ειδικότερα Projects της Μονάδας Αριστείας (μαζί με τον κώδικα) έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό σύνδεσμο https://ma.ellak.gr/forge/projects/kentriki_ypiresik.

 

Συνολικά σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις, είχαμε 203 επιτυχείς συμμετοχές με ολοκλήρωση εργασίας/project/ έργου συνεισφοράς (από 438 άτομα που εγγράφηκαν). Σημειωτέον ότι εκπαιδευόμενοι της ΜΑ-ΠΚ συμμετείχαν σε διαγωνισμό για την ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων έργων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο και των εννέα (9) Μονάδων Αριστείας στην Ελλάδα. Η συμμετοχή της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο διαγωνισμό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχής, καθώς 22 έργα διακρίθηκαν και θα λάβουν σχετικό έπαθλο.

 

Εκμεταλλευόμενη την επιτυχή περάτωση των παραπάνω, η ΜΑ-ΠΚ σκοπεύει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για τη δημιουργία και υποστήριξη κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ. Θα διατηρήσει και επιθυμεί να εμπλουτίσει το αποθετήριό της στο ma.ellak.gr/forge  με νέες συνεισφορές. Επιπλέον, θα συνεχίσει το επιτυχημένο δίκτυο επικοινωνίας,βοήθειας και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών που ανέπτυξε στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του δραστηριοτήτων της σε συνεργασία με  τοπικούς φορείς  : την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, την Ένωση τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού Κρήτης, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου.  Παράλληλα, θα συμβάλλει, θα στηρίξει και θα αναλάβει δράσεις για την ισχυροποίηση των κοινοτήτων ΕΛ/ΛΑΚ και για την προώθηση της χρήσης και της αξιοποίησης του ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοικτού κώδικα σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητας.

 

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση